Erbjudande.

Ingen eller dålig effekt Av er IT-investering?

Har du som företagsledare funderat över varför Ni inte får önskad effekt utifrån dyra IT-investeringar?

Har du som IT-chef känt dig frustrerad när du inte får genom din budget eftersom effekten av tidigare investeringar ifrågasätts av övriga beslutsfattare.

Vi på TigerTag möter denna problematik stort sett dagligen i våra kundkontakter. Vi har därför tagit fram mätmetoder som utgår från Er verksamhet och påvisar:

 • Företagets behov av kompetensutveckling
 • Kostnadsbild av investering
 • En mängd ROI utifrån investering som konstaterar:
  • Kostnadsbesparing på kort och lång sikt
  • Kostnadsbesparing per individ och grupp
  • Kostnadsbesparing relaterat till utbildningsinvestering
  • Ökad produktion mätt i omsättning.

Vi har genomfört ovanstående mätningar på ett flertal företag och resultatet är samstämmigt. 

Mätningarna visar att:

 • Insatsen genererar en effektivitetshöjning som är ca 100 gånger större än investerat kapital
 • Investeringen är intjänad efter endast ca 1,3 månader.

Med mätningarnas resultat som underlag blir det glasklart varför effektmålen uteblir och vilka åtgärder som krävs för att nå önskat resultat av planerade investeringar. Med andra ord kan beslutsfattare/ledningsgrupp räkna hem investeringen på förhand vilket gör beslutsprocessen mycket enklare. 

Låter detta för bra för att vara sant? Inte alls, vi kan bevisa det.

Kontakta oss på 040-600 44 50 så berättar vi mer.

 

Copyright TigerTag